Historisk arkiv

Brev om uvektet kapitalandel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt et oppdrag til Finanstilsynet om å utarbeide et forslag til høringsnotat og forskriftsregler om uvektet kapitalandel.

I oppdraget til Finanstilsynet har departementet bedt om en vurdering av hvilket nivå det vil være hensiktsmessig å legge seg på for norske banker, gitt at et uvektet kapitalkrav innføres uten at det erstatter andre kapitalkrav.

- Et uvektet kapitalkrav kan være et verdifullt supplement i vurderingen av kapitalstyrken til de ulike banker som opererer i Norge. Et slik krav vil kunne få fram hvor godt norske banker er kapitalisert, sier finansminister Siv Jensen.

Les brevet her