Historisk arkiv

ESA godkjenner merverdiavgiftsfritaket for elbiler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

EFTA overvåkingsorgan (ESA) har i dag godkjent merverdiavgiftsfritaket for elbiler. Godkjenningen omfatter både det eksisterende fritaket for omsetning av elbiler og det vedtatte, men ikke iverksatte fritaket for leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier. Finansdepartementet vil iverksette disse så raskt som mulig, senest 1. juli.

Merverdiavgiftsfritak for elbiler ble notifisert til ESA 4. november 2014. I notifikasjonen ble det lagt til grunn at fritaket ikke er statsstøtte i EØS-avtalens forstand. ESA er ikke enig i dette, men finner å kunne akseptere støtten som forenlig med EØS-avtalen.

- Regjeringen er fornøyd med at ESA har godkjent støtten og at dette nå er formelt i orden. Regjeringen ønsker en mer miljøvennlig bilpark og godkjenningen gir nå mulighet til å beholde avgiftsfritaket ut 2017. Når det gjelder fremtiden til fordeler for elbiler, inngår det som del av den helhetlige gjennomgangen av bilavgiftene som Regjeringen vil komme tilbake til  i Revidert nasjonalbudsjett 2015, sier statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet.