Historisk arkiv

Presseinvitasjon/priv.til.red:

Finansministeren møter arbeidslivets parter om produktivitetskommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Fredag 27. februar inviterer finansminister Siv Jensen arbeidslivets parter til møte om produktivitetskommisjonens første rapport.

Sted: Finansdepartementet, Akersgata 40, møterom 456
Tid: Fredag 27. februar kl.12.00-14.00. Møtet er lukket, men finansminister Siv Jensen og deltakerne er tilgjengelige for pressen i etterkant. Det vil også være fotomulighet mot slutten av møtet.

Tema for møtet er produktivitetskommisjonens første rapport. Kommisjonen skriver at Norge har et høyt velstandsnivå. Dette skyldes at produktivitetsveksten har vært høy i mange år, men også høye inntekter fra oljevirksomheten. Disse inntektene vil etter hvert avta. For å understøtte at produktiviteten fortsetter å vokse peker kommisjonen på flere politikkområder der det bør gjennomføres endringer eller særskilte tiltak, bl.a. innen utdanning, forskning, innovasjon og en godt fungerende offentlig sektor.

Trepartssamarbeidet har bidratt til den gode utviklingen i norsk økonomi over mange år. Kommisjonens anbefalinger berører områder der arbeidslivets parter er involvert. Produktivitetskommisjonen peker blant annet på at norsk økonomi står overfor betydelig omstilling fremover. For en best mulig oppfølging av rapporten ønsker finansministeren å lytte til den innsikt og de synspunkter organisasjonene i arbeidslivet har om kommisjonens vurderinger og anbefalinger.

Organisasjonene som deltar på møtet er medlemmer av regjeringens kontaktutvalg.  Deltakere:

 • NHO
 • LO
 • KS
 • Unio
 • Spekter
 • YS
 • Virke
 • Akademikerne
 • Norges Bondelag
 • Norges Småbrukarlag
 • Norges Fiskarlag

På grunn av adgangskontroll ber vi om påmelding til presse@fin.dep.no . Husk pressekort eller identifikasjon ved oppmøte.