Historisk arkiv

Høring – ny folkeregisterlov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til ny folkeregisterlov.

Loven skal erstatte gjeldende folkeregisterlov fra 1970. Forslaget er i hovedsak en teknisk revisjon som bygger på folkeregisterloven med tilhørende forskrift og forvaltningspraksis, men det foreslås også enkelte materielle endringer.

Formålet med å modernisere folkeregisterloven er å gjøre regelverket mer brukervennlig og tilgjengelig. Forslaget er også en viktig del i det samlede arbeidet med modernisering av Folkeregisteret. En klargjøring og forenkling av regelverket vil kunne åpne for effektivisering av administrative rutiner, blant annet når det gjelder utlevering av opplysninger fra registeret.

Høringsfrist er 26. juni 2015.

Les høringen her