Historisk arkiv

Høring – nye likviditetskrav for finansforetak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt utkast til nye likviditetskrav for finansforetak på høring.

Høringsutkastet er utarbeidet av Finanstilsynet og er basert på EUs likviditetsdekningskrav LCR («Liquidity Coverage Requirement»).

Likviditetsdekningskravet innebærer at finansforetak må ha tilstrekkelig med likvide eiendeler til å møte forpliktelser som vil oppstå i løpet av en periode på 30 dager under et nærmere angitt scenario med betydelig uro i finansieringsmarkedene.

Høringsfristen er 21. september 2015.

Les mer i høringsbrevet