Historisk arkiv

Ny rapport: Lavere skatt gir økte investeringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I dag presenterte Leo A. Grünfeld fra Menon en rapport om forholdet mellom skatt og investeringer i norsk næringsliv til finansminister Siv Jensen. I april utlyste Finansdepartementet et oppdrag om å få vurdert hvordan ulike skatter påvirker bedriftenes investeringer. Menon fikk oppdraget.

Menon har vurdert hvordan henholdsvis selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt påvirker investeringene i norsk næringsliv. Hovedresultatet fra rapporten er at lavere skatt, og særlig lavere selskapsskatt, vil stimulere til økte investeringer.

- Jeg merker meg at Menon i likhet med Skatteutvalget mener lavere selskapsskatt vil stimulere til økte investeringer i norsk næringsliv. Dette tar regjeringen med seg videre i arbeidet med meldingen om skattereform, som vil legges fram for Stortinget i høst.

Les mer:

Nett-tv Pressekonferanse – rapport om skatt og investeringar i næringslivet

Se sendingen her

Se sendingen her