Forsiden

Historisk arkiv

Nye tollregler for ferger i utenriksfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Fra 1. januar 2016 kan ferger på fart til utlandet frakte vogntog og passasjerer også på innenriks strekning uten å miste muligheten til bruk og salg av avgiftsfrie varer om bord. Endringen berører ikke gjeldende taxfree-ordning.

I dag kan ferger i utenriksfart ikke frakte vogntog, passasjerer og gods mellom norske havner på vei til og fra utlandet uten å miste retten til avgiftsfri bruk og salg om bord av avgiftsfrie varer. Fra 1. januar endres reglene, og det blir mer attraktivt for ferger i utenriksfart å også frakte vogntog og passasjerer mellom havner i Norge på fart til utlandet. Bakgrunnen for regelendringen er at Fjord Line ønsker å frakte vogntog, gods og passasjerer mellom Bergen og Stavanger på vei til Hirtshals i Danmark.

De nye reglene forutsetter at de som reiser kun innenriks ikke får muligheten til å handle avgiftsfrie varer. Fritaket forutsetter også at toll- og avgiftspliktig omsetning av varer til innenlandsreisende ikke overstiger 5 % av fartøyets totale omsetning av slike varer i løpet av et regnskapsår.

Finansdepartementet har bedt Toll- og avgiftsdirektoratet om å fastsette og iverksette forskriften slik som foreslått i høringen fra 1. januar 2016.