Historisk arkiv

Nytt likviditetsreservekrav - utsatt frist

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag utsatt fristen for oppfyllelse av nytt minstekrav til likviditetsreserve for kredittforetak. I tillegg er det foretatt enkelte presiseringer i reglene om likviditetsreserve.