Forsiden

Historisk arkiv

Overgangsordningen for krav til rapportering om samfunnsansvar videreføres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsreglene for regnskapsårene 2016 og 2017.

Endringene i regnskapsloven om rapportering om samfunnsansvar trådte i kraft 1. juni 2013. I påvente av forskriftsregler som regulerer rapportering etter internasjonale standarder, fastsatte Finansdepartementet overgangsregler. Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsreglene for regnskapsårene 2016 og 2017.

Overgangsreglene åpnet for at rapportering etter Global Compact og Det globale rapporteringsinitiativet (GRI) for regnskapsåret 2013 kunne erstatte redegjørelsen som kreves etter regnskapsloven § 3-3c første ledd.