Historisk arkiv

Priv til red.:

Presseinvitasjon: Rapport om fleirårige budsjetter blir presentert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Finansdepartementet

Ekspertutvalet, under leiing av direktør Øystein Børmer, overrekker utgreiinga NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring, til finansminister Siv Jensen 1. desember kl. 10.00.

Utvalet fekk i mandat å vurdera behovet for fleirårige budsjetter på utvalde områdar og eit tydelegare skilje mellom investeringar og drift i budsjettet.

Stad: Finansdepartementet, G-blokka, Rom 153
Tid: Tysdag 1. desember kl. 10.00

Fristen for påmelding er 30. november kl. 15.00. Send påmelding til kommunikasjonsenheten@fin.dep.no.

Av omsyn til tryggleiken er det nødvendig med gyldig legitimasjon og pressekort. Vi ber også om oppmøte i god tid og seinast kl. 09.45.

Nett-tv Utredning om flerårige budsjetter

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her