Historisk arkiv

Produktivitetskommisjonens rapport på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender i dag NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd på høring.

I den første rapporten ser produktivitetskommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de sisteårene. Kommisjonen peker også på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten. Kommisjonen ledes av professor Jørn Rattsø ved NTNU.

Les høringen her