Historisk arkiv

Raskere avskrivning for vindkraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag fram forslag om lineære avskrivninger over fem år: - Vi ønsker like raske avskrivningsregler for vindkraft i Norge som i Sverige. Dermed unngår vi at avskrivningsreglene påvirker om utbyggingen skjer i Sverige eller Norge, sier finansminister Siv Jensen.

I Statsbudsjettet for 2015 ble det varslet at Regjeringen vil fremme forslag om gunstigere avskrivningsregler for vindkraftverk. Regjeringen foreslår at avskrivningsreglene gjelder investeringer fra og med 2015 til og med 2020 når godkjenningsperioden for norske elsertifikatanlegg utløper.

Forslaget er nå sendt på høring med frist 30.mars 2015 for å komme med merknader. Finansdepartementet vil ta kontakt med ESA for å avklare eventuelle EØS-rettslige problemstillinger knyttet til forslaget.

Les høringen her