Historisk arkiv

Seminar: Konsekvenser av usikkerhet for utformingen av den økonomiske politikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Torsdag 10. desember arrangerte Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål seminar om konsekvenser av usikkerhet for utformingen av den økonomiske politikken.

Den økonomiske politikken utformes under usikkerhet. Finanspolitikken bygger på usikker kunnskap om konjunktursituasjonen og utviklingen fremover, om sammenhengene mellom budsjettpolitikk og den økonomiske utviklingen, og om utviklingen i ulike budsjettstørrelser. På seminaret ønsket utvalget å belyse hvilken betydning ulike kilder til usikkerhet på kort og mellomlang sikt har for utformingen av den økonomiske politikken, med vekt på finanspolitikken.

Norge er i en spesiell situasjon sammenlignet med de fleste andre industrilandene, særlig fordi staten har bygget opp en stor finansiell formue, men også fordi petroleumsnæringen er så viktig. Det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen framover.

Program

12.00: Åpning av seminaret ved finansminister Siv Jensen

12.15: Det finanspolitiske rammeverket i usikre tider

Professor Øystein Thøgersen, NHH

Forberedt kommentar: Samfunnsøkonom og forfatter Maria Reinertsen

13.05: Kaffepause

13.30: Recognising and communicating uncertainty

Robert Chote, Chairman of the Office for Budget Responsibility (Storbritannia)

Forberedt kommentar: Ekspedisjonssjef Amund Holmsen, Finansdepartementet

14.20: Kaffepause

14.40: Tilsier usikkerhet større forsiktighet i den økonomiske politikken?

Forskningsdirektør Øistein Røisland, Norges Bank

Forberedt kommentar: Sjeføkonom Kari Due-Andresen, Handelsbanken

15.25: Utfordringer framover og oppsummering

Professor Steinar Holden, utvalgsleder

15.45: Slutt

Programmet for seminaret

Her finner du mer informasjon om Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål.

 

Nett-tv Copi:Konsekvenser FIN

Se sendingen her

Se sendingen her