Historisk arkiv

Nyheter

Bjørn Røse fratrer som tolldirektør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tolldirektør Bjørn Røse (65) fratrer sin stilling ved utgangen av juli 2016. Røse har vært tolldirektør siden 1. september 2007.

– Jeg vil takke tolldirektøren for hans innsats for Tolletaten i snart ni år. Tolletaten har hatt gode resultater i perioden med Røse som leder. Tolletaten har kommet i en ny fase etter at etatens avgiftsoppgaver er overført til Skatteetaten, og etaten skal nå legge strategien for årene som kommer. Dette er derfor et naturlig tidspunkt for å finne en ny leder av etaten, sier finansminister Siv Jensen. 

Finansdepartementet starter nå arbeidet med å forberede utlysing og beskikkelse av ny tolldirektør. Avdelingsdirektør for Kontrollavdelingen i Tolldirektoratet, Eivind Kloster-Jensen, fungerer inntil videre som tolldirektør. 

Røse går over i stilling som spesialrådgiver i Finansdepartementet. Han er innvilget permisjon frem til tiltredelse i departementet 1. februar 2017.