Historisk arkiv

Brev om boliglånsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag mottatt Finanstilsynets vurdering av boliglånsforskriften.

– Boligprisene og husholdningenes gjeld har vokst sterkt det siste året. Dette øker risikoen for et tilbakeslag i norsk økonomi. Derfor er det viktig at vi nå vurderer om boliglånsforskriften bør videreføres, og om den bør strammes inn, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Boliglånsforskriften ble innført i fjor sommer. Bakgrunnen var økt risiko for uro i boligmarkedet, etter flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld. Målet med den nye forskriften var å bidra til en mer bærekraftig utvikling i markedet.

Finansdepartementet ba i juni Finanstilsynet om å vurdere veksten i boligpriser og norske husholdningers gjeld. Tilsynet fikk i oppdrag å se nærmere på hvordan boliglånsforskriften har påvirket utviklingen, og om forskriften bør avvikles eller videreføres.

Finanstilsynet har nå levert sitt forslag til Finansdepartementet. Les brevet her.

– Vi vil nå gå gjennom forslaget, og vi vil sende det på høring i løpet av uken, sier Jensen.