Historisk arkiv

Fortolkningsuttalelse om merverdiavgiftskompenasjonsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag gitt en fortolkningsuttalelse om merverdiavgiftskompensasjonsloven. Uttalelsen er generell, men kan få betydning for rettsanvendelsen i Skatteetatens pågående behandling av sakene om kultur- og konserthus.

Uttalelsen gjelder forståelsen av lovens konkurransebegrensningsregel som sier at det ikke gis kompensasjon når kommunen driver økonomisk aktivitet og denne aktiviteten kan være i konkurranse med private virksomheter. Formålet med begrensningen er å motvirke at kommunene gjennom merverdiavgiftskompensasjon gis bedre konkurransevilkår enn private virksomheter.  

Europakommisjonen publiserte 19. mai 2016 en veileder om statsstøtte som etter Finansdepartementets oppfatning endrer hva som anses som økonomisk aktivitet på kulturområdet. De nye retningslinjene kan i flere tilfeller medføre at aktiviteter som tidligere har blitt karakterisert som økonomiske nå vil anses som ikke-økonomiske og dermed kan få merverdiavgiftskompensasjon. Departementet antar likevel at kulturhus fortsatt vil kunne ha aktiviteter som må anses økonomiske, for eksempel større populærkonserter som tilbys i et marked. 

 - Det har vært forskjellige meninger om hva som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon på kulturområdet. Det er derfor naturlig at Finansdepartementet gir en ny fortolkningsuttalelse når Europakommisjonen har kommet med en veileder for hva som er økonomisk aktivitet blant annet på kulturområdet, sier finansminister Siv Jensen (FrP). 

Les brevet her.