Historisk arkiv

Nyheter

Høring – utvidet lagringstid for opplysninger om kjøretøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender på høring utkast til nye bestemmelser i tolloven som lar tollmyndighetene lagre opplysninger fra Tolletatens skiltgjenkjenningssystem (ANPR) i seks måneder. Forslaget er et ledd i arbeidet med å rendyrke Tolletatens strategiske posisjon på grensen til å drive effektiv grensekontroll og vareførselsadministrasjon.

I 2011 startet Tolletaten med  kameraovervåkning og automatisk skiltgjenkjenning på enkelte grenseoverganger. I statsbudsjettet for 2016 er det bevilget midler til å utvide dette til kameraovervåkning på alle grenseoverganger på landeveien og alle fergeterminaler med utenlands trafikk.  Tolletaten kan i dag lagre opplysningene fra kameraene i en time og benytte opplysningene i forbindelse med stedlige kontroller på grensen.

Forslaget om å utvide lagringstiden til seks måneder innebærer at opplysningene også kan benyttes til analyse og planlegging av fremtidige kontroller. Dette er viktig for å målrette kontrollene mot de kontrollobjekter hvor risikoen for ulovlig vareførsel er størst. Dette vil effektivisere Tolletatens kontrollvirksomhet. Den lovlydige vareførsel vil også ha fordel av forslaget fordi den vil kunne skje mer uhindret av tollmyndighetenes kontroller.

Opplysningene som innhentes via ANPR er bilder av trafikken over landegrensen som gir opplysninger om kjøretøyet , dets kjennemerke og tid og sted for passering. Tolletaten skal ikke behandle opplysninger om personer i kjøretøyet på bakgrunn av kameraopptak. Slik informasjon vil ikke bli lagret eller registrert i Tolletatens systemer på en slik måte at det kan gjøres søk på opptak av enkeltpersoner. Opplysningene som lagres og behandles vil ikke være sensitive personopplysninger slik de er definert i personopplysningsloven.

Fristen for høringsuttalelser er 22. august 2016.

Les mer i høringsnotatet.