Historisk arkiv

IMF med uttalelse om norsk økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

IMF peker i en uttalelse om den norske økonomien på at det er viktig med reformer og målrettede tiltak mot regioner og næringer som er direkte berørt av den økonomiske situasjonen i Norge.

IMF gjennomfører hvert år en landgjennomgang (artikkel IV-konsultasjonen) av norsk økonomi. Den neste rapporten kommer sommeren 2017. Som ledd i forberedelsene har IMF hatt samtaler med norske myndigheter og gitt en uttalelse om norsk økonomi (se pressemelding på IMFs nettside).

- Jeg er glad for at IMF gir støtte til regjeringens politikk. Norsk økonomi står i en omstilling, og IMF peker på at det er viktig med reformer.  Samtidig gir de støtte til målrettede tiltak mot regioner og næringer som er særlig berørt av oljeprisfallet. Jeg er også fornøyd med at IMF gir støtte til behovet for vertslandsregler for banker for å sikre finansiell stabilitet og like konkurransevilkår mellom norske banker og filialer av utenlandske banker. Dette er et viktig hensyn for meg i det videre samarbeidet mellom nordiske myndigheter, sier finansminister Siv Jensen (Frp).