Historisk arkiv

Merverdiavgiftsfritak for nettaviser trer i kraft 1. mars

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester trer i kraft 1. mars 2016.

Dagens merverdiavgiftsfritak for aviser omfatter kun aviser på papir. Aviser og nyheter i elektronisk form anses som elektroniske tjenester som ilegges merverdiavgift med 25 prosent. Dette blir nå endret.

Fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester ble notifisert til ESA 1. desember 2015. Stortinget vedtok nødvendige endringer i merverdiavgiftsloven 18. desember 2015. ESA godkjente fritaket 25. januar 2016. Forskrift med nærmere regler om fritaket har vært på høring og forskriften vil bli fastsatt i løpet av kort tid. Alt ligger dermed til rette for å iverksette fritaket.

Det er forutsatt at fritaket for elektroniske nyhetstjenester i størst mulig grad skal avgrenses som dagens fritak for papiraviser, og at hovedkriteriet knyttes til tjenestens innhold. Fritaket vil dermed omfatte tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmenheten. Nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje, vil ikke være fritatt. Det samme gjelder omsetning av enkeltartikler.

Det er i dag vedtatt at fritaket skal iverksettes 1. mars. Skattedirektoratet vil orientere bransjen nærmere om praktiseringen.