Historisk arkiv

Nyheter

Nye medlemmer oppnevnt til Kontrollutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet oppnevnte 14. desember 2016 nye medlemmer til Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking.

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med ØKOKRIMs behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.

Innenfor dette området har Kontrollutvalget tre hovedoppgaver:

  • Kontrollutvalget skal føre kontroll med ØKOKRIMs behandling av opplysninger om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) banker og andre rapporteringspliktige sender inn til ØKOKRIM.
  • Kontrollutvalget skal føre kontroll med ØKOKRIMs pålegg overfor en bank eller en annen rapporteringspliktig om ikke å gjennomføre en transaksjon som utløser undersøkelsesplikt.
  • Kontrollutvalget skal føre kontroll med at ØKOKRIM oppfyller plikten til å slette opplysninger de mottar i MT-rapporter senest fem år etter opplysningene ble registrert hos ØKOKRIM med mindre det i løpet av denne tiden er registrert nye opplysninger, eller det er foretatt etterforsknings- eller rettergangsskritt mot den opplysningene gjelder.

Kontrollutvalget består av følgende medlemmer: 

-  Advokat Randi Birgitte Bull, Oslo (leder)
-  Advokat Jan Roald Heiberg, Oslo (medlem)
-  Seniorrådgiver Nils Henrik Heen, Krokkleiva (medlem)
-  Advokat Secilie Tveøy, Oslo (varamedlem)

Seniorrådgiver Eyvinn Rudjord Helgevold (Finansdepartementet) er sekretær for Kontrollutvalget.