Historisk arkiv

Øystein Olsen gjenoppnevnt til sentralbanksjef i Norges Bank

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Øystein Olsen (64 år) er i statsråd i dag gjenoppnevnt til sentralbanksjef og leder for Norges Banks hovedstyre.

Øystein Olsen har ledet Norges Bank siden 1. januar 2011. Etter sentralbankloven kan sittende sentralbanksjef bli gjenoppnevnt én gang.

- Øystein Olsen har fylt stillingen som sentralbanksjef i sitt første åremål på en utmerket måte, og med hans kompetanse og erfaring fra stillingen har det vært et enkelt valg å gjenoppnevne ham for en ny periode, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Øystein Olsen gjenoppnevnes som sentralbanksjef og leder for Norges Banks hovedstyre for en ny åremålsperiode på seks år fra 1. januar 2017. Olsen har sittet i stillingen siden 1. januar 2011.

Øystein Olsen er utdannet er cand. oecon fra UiO 1977.