Historisk arkiv

Søkerlisten til stillingen som sentralbanksjef

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Søknadsfristen til stillingen som sentralbanksjef i Norges Bank gikk ut 24. april. Det er syv søkere til stillingen.

Med utgangspunkt i søkerlisten vil Finansdepartementet nå gå videre med ansettelsesprosessen.

 

Navn

Poststed

Nåværende stilling

1

Svein Harald Øygard (55) M

Brasil

Direktør

2

Øystein Olsen (64) M

1366 Oslo

Sentralbanksjef

3

Thorbjørn Gaarder (60) M

0355 Oslo

Chief credit officer

4

Knut A. Mork (69) M

0781 Oslo

Seniorøkonom/Professor II

5

Konstantinos Voulgaris (28) M

4614 Kristiansand

Master student

6

Ratko Jankovic (34) M

0182 Oslo

-

7

Domenico Del Torto (31) M

0367 Oslo

Kursleder i norsk som andre språk