Historisk arkiv

Utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regnskapslovutvalget har i dag overlevert sin andre delrapport til Finansdepartementet; NOU 2016: 11 Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Regnskapslovutvalget overleverte sin første delutredning, NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt, til Finansdepartementet 26. juni 2015. Utvalget kom her med forslag til ny norsk regnskapslov, med sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs regnskapsdirektiv.

I delutredning 2 behandler Regnskapslovutvalget en rekke temaer som ikke ble behandlet i den første delutredningen, slik som krav til presentasjon av opplysninger om ikke-finansielle forhold, fravikende regnskapsår, delårsrapportering, språk og regnskapsvaluta m.m. Utredningen vil bli sendt på alminnelig høring.

Professor Erlend Kvaal og statssekretær Tore Vamraak (Foto: Tor Martin Bærum/FIN)

Regnskapslovutvalget ble oppnevnt 19. september 2014, og ledes av professor ved Handelshøyskolen BI, Erlend Kvaal. 

Les mer: