Historisk arkiv

Bilateralt møte med Kinas finansminister under G20

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen (FrP) møtte Kinas finansminister Xiao Jie i forbindelse med G20-møtet i Hamburg fredag. De diskuterte situasjonen i verdensøkonomien og de sterke økonomiske båndene mellom Kina og Norge.

– Jeg er glad for at forholdet mellom Kina og Norge er normalisert. Dette legger grunnlaget for vår felles interesse om å styrke det økonomiske samarbeidet ytterligere, og er viktig for Norge, sier finansminister Siv Jensen.

The Finance Ministers of China and Norway

Finansminister Siv Jensen og Kinas finansminister Xiao Jie

Kina og Norge har felles interesser i et velfungerende regelbasert multilateralt handelssystem. Dette er viktig for en sunn og bærekraftig verdensøkonomi. 

– Det er bra at forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Kina og Norge er gjenopptatt. En slik avtale vil ha positiv effekt på utsiktene for norsk økonomi, sier Jensen.

Ministrene erkjenner også behovet for å starte reforhandlinger av skatteavtalen mellom de to landene.

– Dagens avtale ble inngått i 1986. Siden den gang har vært betydelig utvikling både i det økonomiske forholdet mellom Kina og Norge og i det internasjonale skatterammeverket. En modernisering og tilpasning av skatteavtalen, særlig for å unngå dobbeltbeskatning, vil fremme ytterligere handel og investeringer mellom våre nasjoner, sier Jensen.