Historisk arkiv

Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I statsråd i dag ble lov om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven sanksjonert. Loven trer i kraft 1. juli 2017.

Endringene i hvitvaskingsloven innebærer blant annet at det fra 1. juli 2017 blir forbudt for forhandlere av gjenstander å motta kr 40 000 eller mer i kontanter. Fra samme tidspunkt vil forhandlere av gjenstander ikke lenger være underlagt hvitvaskingslovens krav til kontroll, dokumentasjon, opplæring og rutiner ved kontantomsetning.

– Bekjempelse og forebygging av hvitvasking er høyt prioritert og viktig i arbeidet mot organisert kriminalitet og terror. Ved å fjerne muligheten for kontant betaling for gjenstander over 40 000 kroner, gjør regjeringen det vanskeligere for kriminelle å misbruke forhandlere av gjenstander til å hvitvaske kontanter. Samtidig gjør endringene hverdagen enklere for mange næringsdrivende, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

En beløpsgrense er et målrettet, avgrenset, billig og ubyråkratisk virkemiddel for å forhindre hvitvasking av penger ved kjøp av dyre gjenstander.

– Beløpsgrensen gjelder ikke mellom forbrukere og innebærer ingen andre begrensninger i bruken av kontanter som betalingsmiddel, sier finansminister Siv Jensen.

Endringene i verdipapirhandelloven gir Finanstilsynet myndighet til å føre tilsyn med norske utstederforetaks land-for-land-rapportering (LLR).

Les mer: