Historisk arkiv

Finansdepartementet myker opp merverdiavgiftsfritaket for kunstverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kunstverk er fritatt for merverdiavgift. Hva som er kunstverk i denne sammenhengen har til nå vært definert ved tolltariffen.  – Fritaket skal ikke lenger begrenses til hva tolltariffen definerer som kunst. 15. november 2016 endret Finansdepartementet regelverket delvis for billedkunst. Nå følger departementet opp for andre typer kunstverk slik at resten av regelverket også blir mer tidsriktig, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Regelverket har vært for stivbeint, og jeg er glad for at dette ryddes opp i nå, sier finansminister Siv Jensen (FrP). Forskriften endres i dag slik at fritaket løsrives fra tolltariffen, og dermed blir mer fleksibelt enn tidligere. Kriterier som skal legges til grunn for om varen kan anses som kunstverk presiseres i forskriften. I hovedsak videreføres fritaket for samme typer kunstverk som tidligere, men utvides også til å omfatte flere typer trykk og installasjoner mv.

Hovedregelen er at det skal betales merverdiavgift for alle varer som omsettes i eller innføres til Norge. Fritak for kunstnerens egne kunstverk er et unntak fra den generelle avgiftsplikten. Med «egne» kunstverk menes at verket enten er laget av kunstneren selv, eller av andre etter kunstnerens anvisninger og under kunstnerens faglige instruksjon. Fritaket er avgrenset etter type kunstverk (malerier, grafiske arbeider, skulpturer, installasjoner, tekstilkunst og kunstneriske fotografier mv.).

Nye regler har vært på høring og er godt mottatt av høringsinstansene.

Les endringsforskriften her