Historisk arkiv

Finansministeren i Brussel for å fremme norske interesser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Den norske innskuddsgarantiordningen var blant flere temaer på agendaen da finansminister Siv Jensen (FrP) møtte visepresident i EU-kommisjonen Valdis Dombrovskis i Brussel i dag. – Jeg ser nå mulighet for enighet med kommisjonen, og det er jeg veldig glad for, sier finansministeren.

På reisen til Brussel var et av finansministerens møter med visepresident i EU-kommisjonen Valdis Dombrovskis. Her tok hun opp den norske innskuddsgarantiordningen og arbeidet med å innlemme EU-regler i finansmarkedsområdet generelt.

Finansminister Siv Jensen (FrP) møtte visepresident i EU-kommisjonen Valdis Dombrovskis i Brussel

Fra venstre: Adrian Hassler (Statsminister og finansminister i Liechtesntein), Siv Jensen, Dombrovskis og Benedikt Jóhannesson (finansminister Island)

Finansministerens møte tirsdag var en oppfølging av et tilsvarende møte med Dombrovskis for en drøy måned siden, der de ble enige om en felles innsats for å få ned etterslepet av EU-regler på finansmarkedet som skal innlemmes i EØS-regelverket.

– Det er viktig at norsk finansnæring har de samme rettighetene som sine konkurrenter i EU-land, sier finansministeren.

Siden sist har det vært en positiv utvikling, med raskere og smidigere arbeid for å få innlemmet rettsaktene.

– I dag la jeg stor vekt på behovet for å få finne pragmatiske løsninger i overgangsperioder som oppstår når nytt regelverk trer i kraft i EU, og det tar noe tid før det innlemmes i EØS-avtalen. I dag igjen fikk vi signaler om at det er en vilje til fleksibilitet på EU-siden. Det var et godt møte, sier finansministeren.

Finansministeren var i Brussel for å delte på det årlige møtet mellom finansministrene i EU- og EFTA-landene, som i år hadde tema inkluderende vekst.