Historisk arkiv

Strengere krav til fakturering av kredittkortgjeld

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om fakturering av kredittkortgjeld. Forskriften pålegger finansforetakene å fylle ut samlet utestående kreditt i beløpsfeltet på fakturaen.

– Det er viktig at kundene får god nok informasjon om hvor mye gjeld de har, og hvordan de kan nedbetale den. Dersom man ønsker å utsette betalingen av deler av gjelden skal det være et aktivt valg fra kunden selv, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Forskriften åpner for at partene kan avtale at et annet beløp skal stå i beløpsfeltet, men stiller strenge krav til inngåelse av en slik avtale. Den krever at finansforetaket gjør kunden kjent med hvilke kostnader det er ved betaling av et annet beløp enn samlet utestående kreditt.

– Jeg vil at folk skal vite hvor mye det koster å utsette nedbetalingen. Dette vil gi kundene bedre oversikt., sier Jensen.

Forskriften pålegger finansforetakene å fylle ut kundens samlede utestående gjeld i beløpsfeltet på kredittkortfakturaen. Den er utformet slik at den dekker alle former for betalingshenvendelser fra finansforetaket. Forskriften er ikke begrenset til kredittkort, og vil gjelde også for andre avtaler om usikret rammekreditt. 

Forskriften trer i kraft straks. Finansforetakene skal senest ha tilpasset seg forskriftens krav innen 15. juni 2017.

Les forskriften her

___________