Forsiden

Historisk arkiv

Merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Med virkning fra 1. januar 2017 ble merverdiavgiftskompensasjonsordningen utvidet til å omfatte borettslag og eierseksjonssameier hvor botilbudet fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunens lovpålagte tjenestetilbud. Finansdepartementet ble gitt hjemmel til å gi en avgrensningsforskrift. Høring av avgrensningsforskriften har vært gjennomført tidligere i år, og forskriften er nå fastsatt.

Forskriften inneholder vilkårene for at de aktuelle borettslagene og eierseksjonssameiene skal ha rett til merverdiavgiftskompensasjon.

Utvidelsen av merverdiavgiftskompensasjonsordningen var en del av oppfølgingen av Sundvollen-erklæringen, der det fremkommer at regjeringen vil inkludere borettslag og sameier som samarbeider med kommunene om drift av helse- og omsorgstjenester i regelverket for kompensasjon for merverdiavgift for kommunene.

– Sundvollen-erklæringen er med dette fulgt opp med et regelverk som er fleksibelt for brukerne, og som legger til rette for økt samarbeid mellom kommunen og private aktører, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Les forskriften her