Historisk arkiv

Ny avtale med EU om samarbeid for å bekjempe momssvindel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Norge og EU har fremforhandlet en avtale om administrativt samarbeid for å bekjempe momssvindel. Avtalen er den første EU har inngått med noe land.

Finansdepartementet har nå fullført forhandlingene med Europakommisjonen om en avtale mellom Norge og EU om administrativt samarbeid for å bekjempe skattesvik på merverdiavgiftsområdet. Både i Norge og innen EU har det vært avdekket profesjonelle kriminelle nettverk hvor det foregår omfattende svindel med merverdiavgift. Forhandlingene startet i 2015 og avtalen vil bli undertegnet og tre i kraft på et senere tidspunkt.

– Jeg er glad for at avtalen nå er ferdig forhandlet. Avtalen kan bli et viktig bidrag i kampen mot internasjonal momssvindel og økonomisk kriminalitet, og gi et svært godt grunnlag for et forsterket samarbeid på tvers av landegrensene, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Avtalen innebærer at landene vil bistå hverandre ved innfordring av krav og utveksling av opplysninger knyttet til merverdiavgift. Informasjonsutvekslingen vil gi bedre kontrollmuligheter mellom landene.

Se også omtale på EU-kommisjonens nettside

 

I mai ble avtalen parafert av leder for enhet i EUs generaldirektorat for skatt og toll i Kommisjonen(DG TAXUD) Caroline Edery og avdelingsdirektør i Finansdepartementet, Tor Lande.

I mai ble avtalen parafert av leder for enhet i EUs generaldirektorat for skatt og toll i Kommisjonen (DG TAXUD) Caroline Edery og avdelingsdirektør i Finansdepartementet, Tor Lande.