Historisk arkiv

Seminar:

Nyheter

Veien videre for makroøkonomiske policy-modeller

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tirsdag 5. desember 2017 arrangerte Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål åpent seminar om fremtiden for makroøkonomiske modeller til politikkanalyser.

Makroøkonomiske modeller spiller en viktig rolle i utformingen av den økonomiske politikken i mange land. Innenfor akademia brukes det mye ressurser til forskning på makroøkonomisk politikk og utforming av modeller som policymakere kan bruke til å utforme finans- og pengepolitikken. I kjølvannet av finanskrisen har det vært en tiltakende debatt om hvor godt egnet rådende modeller har vært, spesielt om bruken av såkalte mikrofunderte dynamisk stokastiske generelle likevektsmodeller (DSGE-modeller) kontra store makroøkonometriske modeller. I Norge og andre land har debatten resultert i en omfattende modellutvikling i de senere årene. Dette har dels foregått i akademia, men også i institusjoner med ansvar for å utforme eller gi råd om den økonomiske politikken.

På seminaret vil Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål belyse hvordan beslutningstakere bruker og bør bruke makroøkonomiske modeller for å analysere virkninger av finans- og pengepolitikken. Foredragsholderne vil blant annet ta for seg det siste tiårets lærdommer for stabiliseringspolitikken, nytteverdien av DSGE-modeller i policy-sammenheng og bruken av makroøkonomiske modeller i Norge.

Når: Tirsdag 5. desember kl. 11:30 - 15:55.
Hvor: Plenumssalen, Regjeringskvartalet R4, Oslo

 Program (pdf)

Agenda:

11:30  Registrering og kaffe
12:00  Åpning ved statssekretær Cecilie Brein-Karlsen
12:15  Rethinking macro stabilization. Back to the future? Prof. Olivier Blanchard, Peterson Institute for International Economics. Forberedt kommentar ved Martin Sandbu, kommentator i Financial Times
13:20  Kaffepause
13:40  DSGE models: still useful in policy analysis? Jesper Lindé, Sveriges Riksbank. Forberedt kommentar ved forsker Victoria Sparrman, Statistisk sentralbyrå.
14:30  Kaffepause
14:50  Modeling fiscal policy in a small, open, resource-rich economy: Norwegian experiences. Forsker Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå. Forberedt kommentar av Ragnar Torvik, professor ved NTNU
15:40  The road ahead. Utvalgsleder Steinar Holden
15:55  Slutt

Nett-tv Veien videre for makroøkonomiske policy-modeller

Se sendingen her

Se sendingen her