Forsiden

Historisk arkiv

Svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 22.11.2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen (Frp) har i dag sendt sine svar på spørsmålene fra Stortingets kontroll – og konstitusjonskomite i brev av 22.11.2017.

Les brevet her (pdf - 20 MB)

Kommentar fra finansministeren i sakens anledning:

– Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i dag fått en detaljert gjennomgang av saken slik den har forløpt. Jeg er glad for å få utdype saken for komiteen.

– Det er nødvendig å modernisere og omstille SSB, men endringene må verken svekke byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget eller foregripe statistikklovutvalget. Dette har vi vært opptatt av hele tiden, og vi har som kjent advart mot det en rekke ganger.

– Finansdepartementets bekymringer steg betraktelig da vi i slutten av august ble klar over at ledelsen i SSB var i ferd med å ta omorganiseringen i den retningen vi hadde advart mot. Vi ba da om et eget møte med SSB om saken, hvor vi stilte flere spørsmål og advarte enda kraftigere enn tidligere. Til tross for dette tok SSB, i slutten av oktober, prosessen over i en implementeringsfase uten å endre verken retning eller takt. Da ble det helt tydelig for både oss og andre samfunnsaktører hvilken vei dette bar, og mange ga uttrykk for sterk uro og bekymring.  Slik situasjonen var, måtte jeg gripe inn.

 

Pressekontakter:

  • Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen, mobil 940 50 886
  • Seniorrådgiver Kristina Storeng, mobil 959 31 004

E-post: presse@fin.dep.no