Forsiden

Historisk arkiv

Priv. til red.:

Svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen i brev av 14.11.2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen (Frp) har i dag sendt sine svar på spørsmålene fra Stortingets kontroll – og konstitusjonskomite i brev av 14.11.2017.

Les brevet her

Kommentar fra finansministeren i sakens anledning:

– Svarene til kontroll- og konstitusjonskomiteen synliggjør at Finansdepartementet har fulgt opp omorganiseringsprosessen i SSB på en grundig måte.

– Jeg redegjør for de mange advarslene Meyer fikk mot å gjøre endringer som foregriper statistikklovutvalget eller svekker byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget. Dette viser hvorfor det ble nødvendig å gripe inn for å gjenopprette tilliten til SSB.

– Dette har vært en krevende sak for mange, ikke minst for de ansatte i SSB. Nå trenger byrået først og fremst ro. Det må vi alle bidra til.

Møter mellom Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2017 der omorganisering av forskningsavdelingen og hensynet til Statistikklovutvalget har vært tema. Temaene Finansdepartementet tok opp er gjengitt i svaret til Stortinget.

13. jan. 2017

Møte med administrerende direktør i SSB og styreleder i SSB om SSBs strategi. Møtet tok også opp Bye-rapporten som ble oversendt departementet tidligere samme uke.

26. jan. 2017

Møte med administrerende direktør i SSB om Bye-rapporten.

27. mar. 2017

Møte med SSB om virksomhetens årsrapport for 2016.

Se eget referat

24. apr. 2017

Møte med administrerende direktør og styreleder i SSB om prinsippene for forskningsvirksomheten som skulle behandles i styret senere samme uke.

8. sep. 2017

Møte med SSB om virksomhetens halvårsrapport for 2017.

Se eget referat

Omorganiseringen var et viktig tema, og det ble også avtalt å avholde et eget møte om forskningsvirksomheten 19. september.

19. sep. 2017

Møte med SSBs ledelse om omorganiseringen av forskningsavdelingen.

30. okt. 2017

Møte mellom finansministeren og administrerende direktør i SSB om konsekvenser av omorganiseringen i SSB.

8. nov. 2017

Møte mellom finansministeren og administrerende direktør i SSB om situasjonen i SSB.

9. nov. 2017

Møte mellom embetsverket i Finansdepartementet og administrerende direktør i SSB om tillitsspørsmålet.