Historisk arkiv

Utvalg skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt. Utvalget skal vurdere balansegangen mellom Skatteetatens behov for kontrollopplysninger og skatterådgivernes behov for klientkonfidensialitet.

– Å finne en god balansegang mellom Skatteetatens behov for kontrollopplysninger og behovet for advokaters klientkonfidensialitet er vanskelig. På den ene siden er advokaters taushetsplikt en sentral rettssikkerhetsgaranti som sikrer fri og fortrolig dialog mellom advokat og deres klienter. Samtidig skal Skatteetaten fastsette riktig skatt til rett tid, sikre skattefundamentet og bekjempe skatteomgåelse, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Internasjonalt går også utviklingen i retning av at det stilles strengere krav om opplysningsplikt for skattepliktige og deres rådgivere. I OECD/G20s BEPS-prosjekt (Base Erosion and Profit Shifting), anbefales blant annet tiltak som kan gi skattemyndighetene informasjon om potensielle opplegg for skatteomgåelse, herunder opplysningsplikt om såkalte skatteplanleggingspakker.

Utvalget skal blant annet vurdere om rådgiveres opplysningsplikt bør utvides og om taushetsplikten bør begrenses ytterligere. Utvalget skal ledes av professor Morten Kinander, og skal levere sin rapport innen 31. desember 2018.