Historisk arkiv

Avgiftslettelser for reindriftsnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Med virkning fra 1. juli 2018, er det gitt nye regler om fritak for engangsavgift og fradragsrett for merverdiavgift for snøscootere og ATVer til bruk i reindriftsnæringen.

Det er viktig for regjeringen at kjøretøy som brukes som driftsmidler i reindriftsnæringen får en likere avgiftsbehandling som kjøretøy som benyttes som driftsmidler i landbruket for øvrig. De vedtatte endringene sikrer dette.

Etter høringsrunde og konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), har Finansdepartementet vedtatt endringer i både merverdiavgiftsforskriften og engangsavgiftsforskriften. Nå kan en virksomhet som driver med reindrift kjøpe inntil fire eller åtte, avhengig av organisasjonsform, snøscootere eller ATVer per to-årsperiode til bruk i reindriftsnæringen uten å betale engangsavgift for disse. De får samtidig fradragsrett for merverdiavgift på inntil fire, eller åtte, slike kjøretøy per to-årsperiode. Fradragsretten gjelder også for merverdiavgift ved reparasjoner og drift av disse kjøretøyene.