Historisk arkiv

Beslutning om systemviktige finansforetak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at DNB ASA og Kommunalbanken AS fortsatt skal anses som systemviktige finansforetak i Norge, i tråd med råd fra Finanstilsynet. Systemviktige foretak skal etter finansforetaksloven § 14-3 tredje ledd oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav på 2 prosent.

Finansdepartementet skal etter kapitalkravsregelverket (CRR/CRD IV-forskriften § 24) hvert år treffe beslutning om hvilke foretak som skal anses som systemviktige i Norge, og som dermed skal oppfylle det særskilte kapitalbufferkravet etter finansforetaksloven, basert på et årlig råd fra Finanstilsynet. Departementet har i tråd med Finanstilsynets råd i dag besluttet at de samme to finansforetakene som ble utpekt som systemviktige i 2017, fortsatt skal anses som systemviktige. DNB ASA og Kommunalbanken AS har blitt utpekt som systemviktige hvert år siden 2014, som var første år de aktuelle reglene ble anvendt.

Les mer: