Historisk arkiv

Endringer i bokføringsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt enkelte endringer i bokføringsforskriften. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2019.

Endringene har blant annet sammenheng med endringer i kassasystemforskrifta, som er fastsatt av Skattedirektoratet.

Det er blant annet vedtatt et unntak fra krav om utskrift av salgskvittering fra ubetjente automater, som drivstoff- og parkeringsautomater. Dette vil kunne redusere unødig papirbruk.

Videre er det vedtatt at veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner kan dokumentere kontantsalg med dagsoppgjør og eventuell annen tilgjengelig dokumentasjon, uavhengig av beløpsgrenser. Dermed vil det være opptellingen av kontanter som er dokumentasjonen for den delen av kontantsalget som blir betalt med sedler og mynt.

– Dette er helt i tråd med regjeringens frivillighetspolitikk. Frivilligheten er en viktig stolpe i det norske velferdssamfunnet, og denne regelen vil kunne hindre merarbeid for medlemmer, foreldre eller andre som for eksempel stiller opp i en kiosk på dugnad, sier finansminister Siv Jensen.

I høringen ble det foreslått å begrense unntaket for bruk av såkalt kontantfaktura, ved å slette den nye bestemmelsen i bokføringsforskriften § 5-4-1 tredje ledd. På bakgrunn av flere høringsinnspill har Finansdepartementet besluttet å ikke endre bestemmelsen nå. Dette medfører at kontantsalg fra 1. januar 2019 ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften. Departementet vil i stedet samle erfaring med hvordan unntaket benyttes og hvilke konsekvenser det får, og vil gjennomføre en evaluering etter at reglene har virket noe tid.      

Les endringsforskriftene: