Historisk arkiv

Endringer i regnskapsregler. Unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i årsregnskapsforskriften for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak, etter forslag fra Finanstilsynet.

Fra 1. januar 2020 skal IFRS gjelde direkte for unoterte foretak, med unntak og forenklinger regulert gjennom årsregnskapsforskriften. Departementet åpner for at foretak som ønsker det, kan anvende nytt regelverk tidligere.

IFRS 9 innebærer blant annet vesentlige endringer i regelverket for nedskriving av tap på utlån. Noterte foretak er pliktig å anvende reglene fra 1.1.2018.

Forskriftsendringene vil sikre at noterte og unoterte banker følger samme regelverk for regnskapsføring av tap. Endringen vil gi større sammenlignbarhet mellom regnskapene til unoterte og noterte foretak. Den forenkler også arbeidet for de som utformer og benytter seg av regnskapene, fordi de ikke lenger må sette seg inn i to ulike regnskapsregelverk. Videre reduseres behovet for å vedlikeholde forskriften.

Les endringsforskriften her: