Forsiden

Historisk arkiv

Om utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR:

Fjerde utredning fra Verdipapirlovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Utredningen inneholder forslag til gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR etter at disse er tatt inn i EØS-avtalen.

Som en del av dette arbeidet forslås det også forenklinger og strukturendringer, blant annet oppheving av børsforskriften.  

Departementet vil sende utredningen på høring.

Les mer: