Historisk arkiv

Første avtale mot mva-svindel signert med EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen undertegnet i dag en avtale med EU for å sikre tettere samarbeid mellom Norge og EU i kampen mot merverdiavgiftssvindel. Bulgarias finansminister Vladislav Goranov undertegnet på vegne av Rådet for Den europeiske union. Avtalen er den første i sitt slag både for EU og Norge.

Bilde av signering av avtale med å sikre tettere samarbeid mellom Norge og EU i kampen mot merverdiavgiftssvindel.

Finansminister Siv Jensen signerer avtalen sammen med Bulgarias finansminister Vladislav Goranov. Foto: Therese Wålen/Finansdepartementet.

Signeringen skjedde i Sofia som et ledd i finansministerens bilaterale møte med Bulgaria som har formannskapet i EU dette halvåret.

Gjennom denne avtalen vil norske skattemyndigheter samarbeide mer effektivt med skattemyndighetene i alle EU-landene, for å fange opp de som selger varer og tjenester i Norge uten å betale merverdiavgift, og raskere kunne avdekke økonomisk kriminalitet. Ved å fange opp de som prøver å unngå eller utnytte merverdiavgiftsregelverket sikrer vi både norske skatteinntekter og mer like konkurransevilkår for næringslivet.

Avtalen vil tre i kraft før sommeren.