Historisk arkiv

Nyheter

Forum for Havbruksskatteutvalget er nedsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I september satte regjeringen ned et offentlig utvalg for å vurdere beskatningen av havbruk. Finansdepartementet har nå opprettet et forum for Havbruksskatteutvalget.

I mandatet for Havbruksskatteutvalget går det frem at Finansdepartementet vil invitere til et forum bestående av representanter fra næringen, kommunene og arbeidslivs­organisasjonene samt uavhengige fageksperter. Utvalget skal arrangere konsultasjonsmøter med forumet der representantene kan gi innspill og utvalget kan reise problemstillinger i arbeidet.

Finansdepartementet har nå satt ned forumet. Forumet ledes av Torbjørn Hægeland, direktør for avdeling Finansiell stabilitet i Norges Bank. Øvrige medlemmer fremgår av listen under.

Havbruksskatteutvalget ledes av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, og består av medlemmer fra akademia og advokater samt representanter fra LO, NHO og KS. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. november 2019.

Les mer om utvalget her

 

Forum for Havbruksskatteutvalget består av følgende medlemmer:

Personer

Torbjørn Hægeland (leder), Norges Bank
Jarle Møen, Norges Handelshøyskole
Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger
Anne Hvistendahl, DNB
Elin Sætre Løfsgaard, Deloitte
Henning Lund, Pareto
Ola Mestad, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
Inger Lande Bjerkmann, Vista Analyse

Representanter fra organisasjoner

Kine Asper, Fellesforbundet
Roger Bjørnstad, Landsorganisasjonen i Norge
Torbjørn Eika, KS
Ragnhild Bergset Elvestad, Sjømatbedriftene
Anne Berit Aker Hansen, Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Sverre Johansen, Sjømat Norge
Ingrid Kristine Pettersen, Norges Sjømatråd
Petter Solbu, Næringslivets Hovedorganisasjon
Knut E. Sunde, Norsk Industri