Historisk arkiv

Høring – forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån på høring. – Flere banker etterlever dessverre ikke dagens retningslinjer fra Finanstilsynet på en god nok måte. Vi ønsker derfor å gjøre retningslinjene om til krav som alle banker må forholde seg til, ved at reglene tas inn i forskrift, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Forslaget til forskrift er utarbeidet av Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet og bygger på Finanstilsynets retningslinjer om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån.

– Dette er nok et ledd i arbeidet med å få markedet for forbrukslån til å fungere på en bedre måte. Regjeringen er opptatt av å sikre at forbrukslånsmarkedet fungerer godt. Derfor har vi lansert flere tiltak som kan bidra til en forsvarlig utvikling for forbrukslån. Vi vil at det skal bli enklere å ta kloke, veloverveide valg – både for enkeltpersoner og for bankene, sier finansminister Jensen.

Undersøkelser gjennomført av Finanstilsynet har vist at flere foretak ikke fulgte retningslinjene på en tilfredsstillende måte. Dette er bakgrunnen for at Finansdepartementet i juni ba Finanstilsynet om å utarbeide utkast til forskrift som fastsetter nærmere krav til finans­foretakenes utlånspraksis i tråd med retningslinjene. 

Dette utkastet sendes nå på høring.

Høringsfristen er 6. desember 2018

Les høringen her