Historisk arkiv

Høring – NOU 2018:1 Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har sendt fjerde utredning fra Verdipapirlovutvalget på høring, NOU 2018:1.

Utredningen () inneholder forslag til gjennomføring av utfyllende rettsakter til direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordning 600/2014 (MiFIR) etter at disse er tatt inn i EØS-avtalen.

Som en del av dette arbeidet, foreslås det også forenklinger og strukturendringer, blant annet oppheving av børsforskriften.

Høringsfristen er 30. april 2018.

Les høringen her