Forsiden

Historisk arkiv

Høring av forslag om å heve strafferammen når betalingstjenester tilbys uten tillatelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– Vi følger med dette opp ett av tiltakene i regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Det er viktig at alvorligheten i lovbruddet reflekteres i strafferammen, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Finansdepartementet sender i dag på høring et høringsnotat om å heve strafferammen for brudd på finansforetaksloven § 2-3. Bestemmelsen krever at man må ha tillatelse for å få lov til å tilby betalingstjenester i Norge, og i høringsnotatet foreslås det at strafferammen heves til fengsel inntil tre år.

I den nasjonale risikovurderingen av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge som ble lagt frem i fjor høst er personer og foretak som driver betalingstjenestevirksomhet uten tillatelse, fremhevet som en særlig trussel.

Høringsfristen er 18. mai 2018.

 Les mer: