Historisk arkiv

Nyheter

Høring om unntak for utlån gjennom folkefinansieringsplattformer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om å unnta långivning gjennom folkefinansieringsplattformer fra konsesjonsplikt.

Forslaget innebærer at lån til næringsvirksomhet gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering, unntas fra konsesjonsplikt dersom långivers samlede utlån ikke overstiger 1 million kroner per år.

– Dette er en etterspurt klargjøring for långiver, sier statssekretær Geir Olsen (V).

Lånebasert folkefinansiering kjennetegnes ved at lån formidles ved hjelp av en elektronisk plattform. Långivning krever i utgangspunkt konsesjon etter finansforetaksloven, med mindre lånene bare ytes i «enkeltstående tilfeller». Forslaget som nå sendes på høring, vil innebære at det blir innført et målrettet unntak fra konsesjonsplikten for utlån gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering.

Høringsfrist er 14. desember 2018.

Les høringen her