Historisk arkiv

Nyheter

Nytt styre i Bankenes sikringsfond fra 1. januar 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag oppnevnt nytt styre i Bankenes sikringsfond. Kari Olrud Moen er oppnevnt som styreleder.

Nye regler om innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker trer i kraft 1. januar 2019. Reglene innebærer blant annet at Bankenes sikringsfond får flere oppgaver og mer ansvar, se departementets pressemelding 21. juni 2017. Etter den nye loven om Bankenes sikringsfond skal virksomheten derfor ledes av et styre oppnevnt av departementet, og ikke av bankene som i dag.

Styret er oppnevnt for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2020, og vil bestå av:

Tidl. konserndirektør Kari Olrud Moen

Oslo

leder

Direktør Torbjørn Hægeland

Oslo

medlem

Stipendiat Marie Meling

Oslo

medlem

Stipendiat Trude Myklebust

Oslo

medlem

Førsteamanuensis Jøril Mæland

Bergen

medlem

Adm. direktør Odd Nordli

Aurskog

medlem

Adm. direktør Lisbet Nærø

Bergen

medlem

 

Les mer: