Historisk arkiv

Nyheter

Regnskapsførerloven på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets andre delutredning, NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven.

Utvalget har i samsvar med sitt mandat gjennomgått regnskapsførerlovgivningen og vurdert behovet for endringer i lys av utviklingen siden regnskapsførerloven av 1993. Utvalget kommer med forslag til ny lov om regnskapsførere. Forslaget viderefører i hovedsak innholdet og omfanget på reguleringen fra den gjeldende regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften. 

Høringsfristen er 20. oktober 2018.

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 2. oktober 2015.

Utvalget har tidligere gitt ut NOU 2017: 15 Revisorloven.

 

Les mer: