Historisk arkiv

Seminar om finanspolitisk bærekraft – bruk av langsiktige framskrivinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål arrangerte seminar tirsdag 23. oktober om modell- og metodevalg for langsiktige framskrivinger for å informere om langsiktige utfordringer for offentlige finanser.

Modellbaserte langsiktige framskrivinger er et viktig verktøy for å kartlegge om dagens finanspolitikk er bærekraftig over tid, og i hvilken grad det er nødvendig med ytterligere finansiering over tid for å møte konsekvensene av aldringen. Finansdepartementet presenterer derfor langsiktige framskrivinger i perspektivmeldingene, i tillegg til i enkelte nasjonalbudsjett. Dette er et viktig beslutningsgrunnlag for innretningen av finanspolitikken.

Finansdepartementet benytter modellsystemet DEMEC til framskrivinger. Statistisk sentralbyrå er faglig ansvarlig for utformingen av modellen. For å opprettholde kvaliteten på framskrivingene, er det viktig at en jevnlig vurderer den faglige kvaliteten på modell- og metodevalg.

Seminaret samler en rekke innledere med erfaring fra modellbaserte framskrivinger fra Norge, Sverige, Danmark og OECD. Formålet med seminaret er:

  • Å belyse hvordan langsiktige framskrivinger bidrar til å informere om langsiktige utfordringer for offentlige finanser og dermed beslutningsgrunnlaget for (og den offentlige debatten om) gjennomføringen av finanspolitikken.
  • Sammenligne og vurdere norsk praksis med praksis i andre land. Kunnskap om hvordan andre land og internasjonale organisasjoner legger opp dette arbeidet kan bidra til utvikling av modellverktøyet (DEMEC) slik at vi også framover har et hensiktsmessig og faglig godt verktøy for vurderingene av langsiktige utfordringer for bærekraften i offentlige finanser.

Les mer: