Historisk arkiv

Nyheter

Utredning med forslag til ny lov om regnskapsførere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget har i dag overlevert sin andre delutredning til Finansdepartementet, NOU 2018: 9 Forslag til ny lov om regnskapsførere.

Utvalget har i dag lagt frem en utredning med forslag til ny lov om regnskapsførere. Utvalgets lovforslag skal sikre at de næringsdrivende, særlig i små og mellomstore foretak, har tilgang på kompetente samarbeidspartnere i utførelsen av sine regnskapsplikter etter bokføringsloven, regnskapsloven og skatte- og avgiftslovgivningen.

Utredningen vil bli sendt på alminnelig høring.

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 2. oktober 2015. Utvalget overleverte sin første delutredning, NOU 2017: 15 Revisorloven, til Finansdepartementet 29. juni 2017

Les mer: