Historisk arkiv

Utredning av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag gitt professor Hans Robert Schwencke (Handelshøyskolen BI) i oppdrag å utarbeide en juridisk forstudie om forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.

Målet med forstudien er å avklare om det finnes forenklingsmuligheter gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet. Spesielt skal forenklinger for små aksjeselskaper utredes.

- Finansdepartementet er opptatt av forenklinger i skatte- og avgiftsreglene, og utredningen er et ledd i dette arbeidet, sier Siv Jensen (FrP).

Endelig rapport skal ferdigstilles 1. mai 2019.

Les oppdragsbrevet her